Yükleniyor...

Boru hatları taşımacılığı artırılacak

Boru hatları taşımacılığı alanında politika belirlenerek düzenleme ve denetleme yapacak bir idari birim tesis edilecek.

Ana havaalanlarında yapılan yakıt ikmallerinin boru hatları taşımacılığı ile yapılması sağlanacak. Başta madenler olmak üzere diğer birimleştirilmiş ürünlerin taşınmasında kullanılan boru hatları teknolojisi ülkemize getirilecek.

Katı atıklar ve şehir atıkları boru hatları ile taşınacak. Ayrıca şehir merkezleri dışında lojistik üsler kurarak ikmal malzemelerinin bu boru hatları ile taşınması sağlanacak.

Boru hatları taşımacılığı ile ilgili araştırma ve geliştirme faaliyetleri desteklenecek, ülkemizde bu alanda uzmanlık ve kapasite geliştirilmesi sağlanacaktır.

join us icon
SEN DE ARAMIZA KATIL Gücümüze Güç Katalım.