Yükleniyor...

Güvenli çalışma ortamı

Ülkemizde ilk defa iş sağlığı ve güvenliği alanında politika, tedbir ve önceliklerimizi içeren bir strateji belgesi hazırlayacağız.

İş kazası ve meslek hastalıkalarını önlemek amacıyla AB düzenlemelerine uygun, bütün çalışanları kapsayan ayrı bir İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu çıkaracağız.

Sendikal örgütlenme, toplu sözleşme, grev ve lokavt hakları, AB standartları ve ILO normlarına uygun hale gelecek.

Mevsimlik gezici tarım işçilerinin hayat standardını yükseltmek için yaptığımız çalışmaları sürdüreceğiz.

join us icon
SEN DE ARAMIZA KATIL Gücümüze Güç Katalım.