Yükleniyor...

‘Şehir Kültürü’ ile öğrencimize müzik eğitimi

Klasik ve Halk müziğimizin milli eğitim müfredatımızda daha kapsamlı ve etkin şekilde yer alması sağlanacaktır. Ayrıca öğretilen mevcut enstrümanların yanısıra ney, ud, kaval, bağlama vb. klasik ve halk müziği çalgılarımızın da öğrencilerimize tanıtılması ve öğretilmesi sağlanacaktır.

Gerek araç, gerek uygulama, gerekse maliyet bakımından uygun olan ebru gibi klasik sanatlarımızın okullarımızda öğrencilerimize tanıtılması, sevdirilmesi ve benimsetilmesiyle ilgili projeler desteklenecektir. Bu doğrultuda yetkin sanatçılar kadar, belediyelerin Meslek Edindirme Kursları’ndan yetişmiş ve usta sanatçılara sanat yetkinliği teyit edilmiş sanatçılardan da yararlanılacaktır.

Öğrencilerimize kendi şehirlerine özgü, o şehrin tarihini ve kültürünü tanıtacak “Şehir Kültürü” adı altında dersler verilecektir.

join us icon
SEN DE ARAMIZA KATIL Gücümüze Güç Katalım.