Yükleniyor...

Yaşanabilir bir çevre için

Hava Kalitesi Ölçüm ve İzleme İstasyonu sayısı iki katına çıkarılacak ve 2023 yılında hava kalitesi AB standartlarında olacak.

Ülke genelinde biyolojik çeşitlilik varlığı tespit edilecek ve korunması için gereken bilimsel ve teknolojik altyapı oluşturulacak.

İklim değişikliğine uyum ve sera gazı sınırlandırmasına yönelik sektörel politikalara ağırlık verilecek.

AB standartları kapsamında Ulusal Program’ın Çevre başlığı altındaki taahhütler yerine getirilecek.

Hava kalitesi, atık yönetimi, su kalitesi, doğa koruma, kimyasallar yönetimi, endüstriyel kirlilik kontrolü ve risk yönetimi, genetiği değiştirilmiş organizmalar, gürültü yönetimi gibi alanlarda AB çevre müktesebatına uyum çalışmaları tamamlanacak.

Çerçeve Su Koruma, Temiz Hava, Doğa Koruma tasarıları kanunlaştırılacak.

İklim değişikliği, biyoçeşitlilik, çevre sağlığı ve sürdürülebilir kalkınma konularında AB standartları gerçekleştirilecek.

join us icon
SEN DE ARAMIZA KATIL Gücümüze Güç Katalım.