Yükleniyor...

Yoksullukla mücadelede SODES!

GAP illerinde başlayan ve sonra DAP bölgesine de yaygınlaştırılan SODES ile yoksulluk, göç ve kentleşmeden kaynaklanan sosyal sorunları, değişen sosyal yapının ortaya çıkardığı ihtiyaçları giderme yolunda büyük adımlar attık. SODES’le 2010 yılında 1.187 adet projeye 150 milyon TL ödenek aktardık.

Yoksullukla mücadelede önemli bir model olan SODES, önümüzdeki dönemde GAP ve DAP illerinin yanı sıra sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeyi düşük olan diğer illere de yaygınlaştırılacaktır.

join us icon
SEN DE ARAMIZA KATIL Gücümüze Güç Katalım.